ברוכים הבאים לאתר thelab.co.il   (להלן: "האתר").

האתר מציג את שירותי ו/או את מוצריו של ליבה נטוורק

 (להלן: "בית העסק").

האתר מופעל על ידי  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ גוד פיוצ'ר   ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ע.מ 039067749 (להלן: " מפעיל האתר").

יובהר מעתה כי מפעיל האתר בעל האתר וכי מפעיל האתר הינו המפרסם מטעמו של בית העסק בלבד וכי מפעיל האתר אינו נותן השירות ו/או המוכר של כל שירות ו/או מוצר אשר יוצגו באתר.

כל הנאמר ונכתב באתר זה הנו בגדר המלצה בלבד ואיננו מחליף כל ייעוץ מקצועי.

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  1. כללי
  2. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, למעט בתי עסק המפרסמים באתר (להלן: "המשתמש").
  3. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  4. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
  5. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  6. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  8. האתר מציג את שירותיו ו/או את מוצריו של בית העסק וכל זאת לצורך התקשרות ישירה של המשתמש מול בית העסק בלבד.
  1. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש  כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר.